Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформ

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


28 травня 2019 року буде проводитись Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю на тему «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти».
Конференція відбудеться в он-лайн-режимі на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти сумісно з Державним навчальним закладом «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» м. Дніпро в рамках договору про співпрацю. Науково-практичний захід присвячено світлій пам'яті Володимира Адольфовича Макарова – реформатора освітньої діяльності Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Провідним кредом педагогічної практики Володимира Макарова було формування духовності, культури, підняття престижності освіченості, інтелігентності та інтелектуальної діяльності.

До участі в конференції запрошуються керівники та методисти навчально-методичних центрів, керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, аспіранти, фахівці в галузі навчання дорослих.

Мета конференції: розвиток ключових компетентностей особистості сучасного педагога; обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку особистості учня, як майбутнього фахівця; вдосконалення освітнього процесу в закладах професійно-технічного напряму; підвищення психолого-педагогічної та науково-методичної компетентності педагогічних працівників; розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти та соціальної й громадянської компетентностей для забезпечення навчання впродовж життя.

Робочі секції конференції:
  1. Психолого-педагогічна компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  2. Науково-методична компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  3. Розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти.
  4. Соціальна та громадянська компетентність як категорії ключових компетентностей для забезпечення навчання впродовж життя.
Термін проведення: 28 травня 2019 року о 12:00
Конференція буде проводитись в он-лайн режимі: