Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування

Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-конференція

Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі

(до 40-річчя від дня утворення БІНПО)

 До участі у конференції запрошуються керівники, педагогічні працівники закладів освіти.

Напрями роботи конференції:

1. Інноваційна діяльність педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти.

2. Науково-методична компетентність як запорука результативної діяльності педагога професійної школи.

3. Сучасні освітні практики у навчально-методичній діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О).

4. Гуманізація освітнього процесу в умовах оновленої парадигми освіти.

5. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти.

6. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес в закладах освіти.

7. Розвиток правової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

 

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 

27 лютого 2019 р. з 11.00 до 14.00 год

Місце проведення
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України.