ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі непер

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 

29 листопада 2018 р. з 11.00 до 13.00 год

Напрями роботи конференції:

1.   Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти.

2.   Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

3.   Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми

4.   Організація освітнього процесу на гуманістичних засадах.

5.   Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.

6.   Моделювання інноваційної діяльності педагога.

7.   Гуманізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти.

8.   Особливості управління процесом розвитку закладу  освіти в  умовах  євроінтеграції

9.   Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).

10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.