СУПЕРВИЗИЯ НЕЙРОГРАФИКА. СПЕЦИАЛИСТ 18

Онлайн. 18-й поток курса. 4 и 18 сентября 2 вебинара с 19.00 до 23.00 по Москве + супервизия