Медиа адисттин ишинде маалыматтарды визуалдаштыруу

Анонс:

21-апрелде Бишкек жана Астана убактысы боюнча саат 17:00дө вебинар өтөт.

О мероприятии:

21-апрелде Бишкек жана Астана убактысы боюнча саат 17:00дө «Медиа адисттин ишинде маалыматтарды визуалдаштыруу: эмне үчүн керек жана аны кантип жасоо болот» деген темада вебинар өтөт.

Маалыматты визуалдаштыруу же инфографика – бул окурман, кѳрүүчү үчүн берилип жаткан маалыматты кабыл алууну жеңилдетет. Айрыкча татаал эколномикалык процесстерди жеткиликтүү түшүндүрүүнүн эң мыкты ыкмасы. Анткени инфографиканы даярдоонун алдында медиа адис чоң аналитикалык жумуш жасайт жана анын аркасы менен ѳзү теманы мыкты ѳздѳштүрѳт, демек аны аудиторияга жеңил жеткире алат.

Маалыматтарды визуалдаштыруудагы эң негизги жумуш бул аналитика – маалыматтарды топтоо, иргѳѳ, иликтѳѳ жана  иретке келтирүү. Муну кантип жасоого болот жана эмнеден баштоо керек?

Биздин акысыз вебинарда ушул жана башка суроолорго  жооп бергенге аракет кылабыз.

Вебинарды Capital.kg бизнес порталынын жана ушундай эле аталыштагы экономикалык тв-программанын негиздѳѳчүлѳрүнүн бири, теле-радио журналист Назгүл Коңурбаева ѳтѳт.

Capital.kg ѳз ишинде инфографикалык элементтерди кеңири колдонгон Кыргызстандагы бирден-бир экономикалык программа. Мындан тышкары Capital командасы IFC ѳңдүү эл аралык уюмадардын, ФИНКА Банк, бизнес-ассоциация ЖИА, КТРК сыяктуу жеригилктүү коммерциялык жана коомдук уюмдардын заказы менен инфографикалык роликтерди даярдап келет. 

Расписание:

Дата:
Время:
Длительность:
Статус:

Отзывы и комментарии:

Написать организатору

Стоимость участия:

%expa_price%
(Оплачено)

Имя продавца:

%expa_contacts_name%

Email продавца:

%expa_contacts_email%

Телефон продавца:

%expa_contacts_phone%

ИНН:

%expa_contacts_inn%

ОГРН:

%expa_contacts_ogrn%

Документы продавца:

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

Организаторы:

Pruffme:

О платформе Pruffme
Написать в техподдержку